Ordforbistring: Et flertal mente, han havde ret

Når man på svensk siger ett flertal, mener man ikke majoriteten af noget, men blot et vist antal.
Eksempel: Tågolyckan krävde ett flertal dödsoffer betyder, at togulykken krævede mange dødsofre. Dette er en ordforbistring, som kan volde misforståelser.

Lang tid eller kort tid – vigtig svensk-dansk kulturel forskel (1)

 

Tid er et vigtigt aspekt, når man taler om kulturelle forskelle mellem dansk og svensk erhvervsliv.

Danskeren foretrækker altid kort tid og afskyr, når noget tager lang tid. Dette behøver ikke være tilfældet for svenskeren, hvor lang tid kan være lig med, at ting bliver gjort ordentligt, og at resultatet i den sidste ende bliver godt. Som fx i processen med beslutningstagning, hvor den svenske leder helst skal have opbakning og godkendelse fra sin organisation, inden der træffes en beslutning.

Danskeren, derimod, har ofte mandat til at træffe sine beslutninger selv. Det ene tager lang tid – det andet tager kort tid. Dette emne behandler vi i vores foredrag.