Ordforbistring: Et flertal mente, han havde ret

Når man på svensk siger ett flertal, mener man ikke majoriteten af noget, men blot et vist antal.
Eksempel: Tågolyckan krävde ett flertal dödsoffer betyder, at togulykken krævede mange dødsofre. Dette er en ordforbistring, som kan volde misforståelser.

Ordforbistring: Et harmløst anslag

 

Det svenske ord anslag anvendes oftest om et beløb, der er øremærket til et bestemt formål, budget.

Eksempel: Regeringens militäranslag var allt för lågt. Så selv om vi med dette eksempel har med noget krigerisk at gøre, så drejer det sig ikke om et militært angreb, men derimod om et budget. Dette er således endnu et eksempel på en ordforbistring mellem svensk og dansk.