L Y N K U R S E R

Bedre forretninger over Øresund

Øresund Kommunikation tilbyder lynkurser, seminarer og foredrag til dansk og svensk erhvervsliv med det formål at øge den sproglige og erhvervskulturelle forståelse mellem danskere og svenskere.

Lynkurser varer en hel dag (eller to halve dage på forskellige datoer), og her fordyber vi os i emner som svensk erhvervskultur, lumske sprogfælder, de svenske tal med mere. På lynkurset træner vi også den svenske udtale, da mundens evne til at forme de svenske lyde også vil gøre det lettere at forstå talt svensk. Lynkurset tilpasses deltagernes behov mest muligt.

Et lynkursus giver deltagerne et grundigt indsyn i:

• Lumske spoglige fælder
• De svenske tal – træning i disse med udgangspunkt i deltagernes behov for tal
• Den svenske udtale – udtaleøvelser og oplæsning af relevante tekster
• Nyttige ord og udtryk til uformel samtale – i det personlige møde og på telefon
• Hvilke centrale ord i deres eget sprog bør deltagerne skifte ud til svenske?
• Bedre forståelse i emails over sundet
• Den svenske forhandlingskultur
• Den svenske lederstil

Da god kommunikation ikke kun afhænger af, hvad der bliver sagt, men også af hvordan og hvorfor noget bliver sagt, så ser lynkurset også på de vigtigste erhvervskulturelle forskelle mellem Danmark og Sverige. Et lynkursus varer en hel dag, eller to halve dage. Et lynkursus vil sikre deltagerne muligheden for at lave bedre forretninger over Øresund. Et lynkursus er naturligvis informativt, men det er også underholdende. Et lynkursus giver ud over ren læring også mulighed for dialog og svar på de spørgsmål, som deltagerne måtte have.

I stedet for et lynkursus kan man også vælge et seminar, som tager cirka den halve tid, men som alligevel giver en god basal forståelse for de vigtigste sproglige og erhvervskulturelle forskelle.

Kontakt mig gerne for et tilbud eller for yderligere information vedr. lynkurser (eller seminarer og foredrag).