Ordforbistring: Et harmløst anslag

 

Det svenske ord anslag anvendes oftest om et beløb, der er øremærket til et bestemt formål, budget.

Eksempel: Regeringens militäranslag var allt för lågt. Så selv om vi med dette eksempel har med noget krigerisk at gøre, så drejer det sig ikke om et militært angreb, men derimod om et budget. Dette er således endnu et eksempel på en ordforbistring mellem svensk og dansk.