Språkfälla: En kyrkogård är väl inte rolig?

 

Den kanske mest klassiska språkfällan mellan svenska och danska är nog ordet rolig. Den svenske affärsmannen som bad den köpenhamnske taxichauffören köra till ett jävligt roligt ställe, blev nog lite snopen när taxin stannade utanför stans största kyrkogård. Rolig betyder som de flesta kanske vet lugn på danska. Men om man sätter "o-" framför ordet, alltså orolig, kan man se att ursprunget är det samma som på danska. Orolig betyder ju o-lugn.

Lång tid eller kort tid – vigtig dansk-svensk kulturskillnad (1)

Tid

Tid är en vigtig aspekt när man talar om skillnader och kulturskillnader mellan danskt och svenskt näringsliv.

Dansken föredrar alltid kort tid och avskyr när något tager lång tid. Detta behöver inte vara fallet för svensken där lång tid kan vara lika med att saker och ting görs ordentligt  och att resultatet i slutändan blir bra. Som t ex i processen med beslutfattande där den svenske ledaren helst ska ha uppbackning och godkännande från sin organisation innan ett beslut fattas.

Dansken däremot har ofta mandat att fatta sina beslut själv. Det ena tar lång tid – det andra tar kort tid.

Detta ämne behandlar vi på våra föredrag.

 

 

Språklig fallgrop: Ett jättebra tilltag

 

Hundratals ord på danska och svenska har en gång haft samma betydelse, men som tiden gått har andemeningen ändrats och en språklig fallgrop har uppstått. Till exempel ordet tilltag som på svenska oftast betyder påhitt i negativ mening - medan ordet tiltag på danska är ytterst positivt laddat och gärna används i sammanhang som firmaets nye tiltag viste hurtigt gode resultater. Här skulle man på svenska översätta ordet med initiativ.

Språkfälla: Dansken tyckte opera var en lidelse

 

Om en dansk har en lidelse har personen i fråga drabbats av en plåga eller ett lidande. Om en svensk har en lidelse har vi att göra med starka och ofta positivt laddade känslor - motsvarande danskans lidenskab.

Så om dansken älskar opera säger han Opera er min lidenskab. Om han däremot avskyr att lyssna på sopraner och tenorer säger han Opera er en lidelse for mig.

Detta är ingen allvarlig språkfälla, men som alltid är det bra att känna till att det finns skillnader över Öresund.

 

Språkfälla: En kyrkogård är väl inte rolig?

 

Den kanske mest klassiska språkfällan mellan svenska och danska är nog ordet rolig. Den svenske affärsmannen som bad den köpenhamnske taxichauffören köra till ett jävligt roligt ställe, blev nog lite snopen när taxin stannade utanför stans största kyrkogård. Rolig betyder som de flesta kanske vet lugn på danska. Men om man sätter "o-" framför ordet, alltså orolig, kan man se att ursprunget är det samma som på danska. Orolig betyder ju o-lugn.

Språkfälla: Jag skulle vilja bolla lite med dig….

 

Så sade en ung svensk man som just fått anställning på ett danskt företag som HR-assistent. Den han sade det till var hans attraktiva kvinnliga chef. Eftersom at bolle på danska endast kan betyda att knulla såg hon ett tag lite förbryllad på sin allvarliga nya medarbetare innan hon förstod.

Det är fint att vi har fått en dansk partner att bolla med. Det är praktiskt med ett bollplank. Osv.

Danskarna fnittrar eller rodnar och svenskarna förstår inte varför. Samma problem gäller för övrigt svenskans knäppa som även det betyder knulla. Försök undgå dessa två språkfällor - eller använd orden med flit för att sedan visa att du har fullt koll på varför danskarna reagerar som de gör.