Lång tid eller kort tid – vigtig dansk-svensk kulturskillnad (1)

Tid

Tid är en vigtig aspekt när man talar om skillnader och kulturskillnader mellan danskt och svenskt näringsliv.

Dansken föredrar alltid kort tid och avskyr när något tager lång tid. Detta behöver inte vara fallet för svensken där lång tid kan vara lika med att saker och ting görs ordentligt  och att resultatet i slutändan blir bra. Som t ex i processen med beslutfattande där den svenske ledaren helst ska ha uppbackning och godkännande från sin organisation innan ett beslut fattas.

Dansken däremot har ofta mandat att fatta sina beslut själv. Det ena tar lång tid – det andra tar kort tid.

Detta ämne behandlar vi på våra föredrag.