D I S T A N S U T B I L D N I N G                

Lär dig danska hemma eller på kontoret

Øresund Kommunikation erbjuder distansutbildning, snabbkurser, seminarier och föreläsningar för svenska och danska företag och organisationer med det syftet att öka den språkliga och affärskulturella förståelsen mellan svenskar och danskar.

Med distansutbildning t ex via Microsoft Teams kan du lära dig danska hemma eller på kontoret, precis när det passar dig. Kursen kommer att ge dig:

  • Ett bra riksdanskt uttal
  • Nyttiga ord og vardagsuttryck
  • Koll på lömska språkliga fallgropar
  • Det danska räknesättet
  • Skillnader inom förhandlings- och möteskultur

Även om det endast är få kilometer mellan svenska och danska kusten så är skillnaderna inom affärskulturen påtagliga, t ex i förhandlingssituationer eller på möten, och en titt på de viktigaste olikheterna kan ingå i kursen som ett bra komplement till själva språkundervisningen.

Innan den första lektionen hittar vi din nivå och väljer läromedel baserat på denna. Ditt eget arbetsmaterial kan också användas som ett komplement i undervisningen. Du avgör själv hur mycket hemarbete du har tid med. Utifrån din språkliga nivå, dina behov och önskemål får vi en idé om hur många lektioner du har behov av – dock minst fem lektioner (en lektion motsvarar minuter).

En kurs varar alltså från fem lektioner och uppåt med typiskt en lektion i veckan – men flera lektioner åt gången och/eller flera gånger i veckan med ett par dagars mellanrum är också en möjlighet.

- Vi pratar primärt danska på lektionerna, men ibland slår vi över i svenska när något ska förklaras som kräver din fulla förståelse.

- Efter kort tids arbete med vissa ljud, ord och fraser kommer du kunna märka att både din förståelse och ditt självförtroende har tagit ett stort kliv
framåt.

- Jag vet var kommunikationen mellan språken vanligtvis spårar ur (ord, uttryck, situationer), och denna erfarenhet kommer även att gynna dig.

- Min danska är det riksmål som talas i Köpenhamnsområdet, och det är även det målet du kommer att höra i undervisningsmaterialets ljudfiler.