Jonny Sjöberg - Öresund Kommunikation

År 2000 startade Jonny Sjöberg Øresund Kommunikation vars syfte är att öka den språkliga och yrkeskulturella förståelsen mellan svenskar och danskar.

Jonnys språkvetande härstammar från en dansk-svensk uppväxt och en utbildning i skandinaviska språk på Köpenhamns Universitet. Den yrkeskulturella insikten härstammar från befattningar inom PR och mässverksamhet i Köpenhamn och Stockholm.

Av publikationer kan nämnas Øresundsordbogen (Politikens Forlag).

Gå in och se information om en av våra distansutbildning, föredrag, seminarier eller snabbkurser.

Jonny Sjöberg