S E M I N A R I E R

Förbättrad kommunikation över Öresund

Öresund Kommunikation erbjuder föredrag, seminarier distansutbildning och snabbkurser för danskt och svenskt näringsliv med det syfte att öka den språkliga och yrkeskulturella förståelsen mellan svenskar och danskar.

Seminarier tar cirka tre timmar och ger en inblick i dansk affärskultur, lömska språkfällor, lite uttal, det danska sättet att räkna med mera. På ett seminarie ser vi dessutom på danska uttalet, tränar nyttiga vardagsfraser med mera. Och varför är det egentligen så svårt att förstå danskar?

Ett seminarie ger även möjlighet för dialog och svar på deltagarnas frågor. Ett seminarie säkrar deltagarna en betydligt förbättrad kommunikation över Öresund med kunder, samarbetspartners eller kollegor.

På ett seminarie ser vi på följande moment:
• Lömska språkliga fallgropar
• Det danska sättet att räkna – lite träning i detta
• Det danska uttalet – uttalsövningar
• Nyttiga ord och fraser för socialt umgänge och telefonsamtal
• Den danska förhandlingskulturen
• Den danska ledarstilen

Som utgångsläge fokuserar seminariet till 75 procent på den språkliga kommunikationen och 25 procent på yrkeskulturella skillnader.
Seminariet anpassas efter deltagarnas behov. Seminariet är naturligvis informativt men även underhållande.

I stället för ett seminarie kan man välja ett föredrag som tar kortare tid, och som är mindre omfattande.

Kontakta mig gärna för en offert eller för ytterligare information betr seminarier (eller föredrag distansutbildning och snabbkurser).