S N A B B K U R S E R

Bättre affärer över Öresund

Öresund Kommunikation erbjuder föredrag, seminarier , distansutbildning och snabbkurser för danskt och svenskt näringsliv med det syfte att öka den språkliga och yrkeskulturella förståelsen mellan svenskar och danskar.

Snabbkurser tar en hel dag (eller två halva dagar på skilda datum), och här fördjupar vi oss i ämnen som dansk näringslivskultur, lömska språkfällor, nyttiga vardagsfraser, det danska räknesättet med mera. På snabbkursen tränas även det danska uttalet vilket också kommer att underlätta förståelsen när man hör talad danska. Och varför är det egentligen så svårt att förstå danskar? Snabbkursen anpassas så mycket som möjligt efter deltagarnas behov.

En snabbkurs ger deltagarna en grundlig inblick i:
• Lömska språkliga fallgropar
• Det danska räknesättet – träning i detta med utgångspunkt på deltagarnas sifferbehov
• Det danska uttalet – uttalsövningar och läsning av relevanta texter
• Nyttiga ord och fraser för socialt umgänge och telefonsamtal
• Vilka centrala ord bör deltagarna byta ut mot danska?
• Ökad förståelse i mejlande över sundet
• Den danska förhandlingskulturen
• Den danska ledarstilen

Eftersom bra kommunikation inte endast beror på vad som sägs, utan även hur och varför det sägs, så fokuserar snabbkursen även på de viktigaste yrkeskulturella skillnaderna mellan Danmark och Sverige. Undervisningen anpassas efter deltagarnas behov och är både informativ och underhållande.
En snabbkurs ger även möjlighet för dalog och svar på deltagarnas frågor. En snabbkurs säkrar deltagarna möjligheten att göra bättre affärer över Öresund.

I stället för en snabbkurs kan man välja ett seminarie som tar kortare tid, och som är mindre omfattande.

Kontakta mig gärna för en offert eller för ytterligare information betr snabbkurser (eller seminarier, distansutbildning och föredrag).