Språklig fallgrop: Ett jättebra tilltag

 

Hundratals ord på danska och svenska har en gång haft samma betydelse, men som tiden gått har andemeningen ändrats och en språklig fallgrop har uppstått. Till exempel ordet tilltag som på svenska oftast betyder påhitt i negativ mening - medan ordet tiltag på danska är ytterst positivt laddat och gärna används i sammanhang som firmaets nye tiltag viste hurtigt gode resultater. Här skulle man på svenska översätta ordet med initiativ.